Biotehniška fakulteta - Oddelek za AGRONOMIJO

Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta

Agronomska fakulteta v Ljubljani je bila ustanovljena leta 1947. S priključevanjem drugih smeri je nastala Biotehniška fakulteta, ki od leta 1960 nosi to ime. Danes povezuje sedem oddelkov: za agronomijo, biologijo, gozdarstvo, krajinsko arhitekturo, lesarstvo, zootehniko in živilstvo.

Na Oddelku za agronomijo poteka izobraževanje študentov na dodiplomski (univerzitetni in visokošolski strokovni študij) in podiplomski ravni (magistrski in doktorski študij) (predstavitvena brošura študija). Pedagoško delo se uspešno povezuje in nadgrajuje s temeljnim in uporabnim raziskovalnim delom, ki zajema vse vidike rastlinske proizvodnje - tako sodobne tehnologije, ki omogočajo ekonomično pridelavo zdrave hrane kot s tem neposredno povezano urejanje kmetijskega prostora, gospodarjenje v kmetijstvu, razvoj podeželja in nenazadnje varstvo okolja.

Kolektiv Oddelka šteje 120 članov, od tega 30 habilitiranih učiteljev in 19 asistentov. Na Oddelku so zaposleni tudi številni raziskovalci, ki se intenzivno ukvarjajo s prenosom znanstveno-raziskovalnih dosežkov v kmetijsko prakso.

Pedagoški, raziskovalni in strokovni sodelavci ter tehnični kader so glede na področje dela organizirani v 6 katedrah, ki vodijo zlasti pedagoško delo, raziskovalno delo pa poteka v okviru treh velikih programskih in 16 raziskovalnih skupin.

Posebne organizacijske enote so: Laboratorijsko polje v Ljubljani, Poskusno polje za lupinarje v Mariboru, Hortikulturni center BF v Križcijanu pri Novi Gorici, Laboratorij za fitomedicino, Razvojno raziskovalni center za proučevanje rasti in razvoja kmetijskih rastlin in Ampelografski vrt v Kromberku. Pedagoško, znanstveno in strokovno delo podpirajo tehnično vzdrževalna služba, knjižnica in indok služba ter pisarna Oddelka.

         
Pouk in praktično delo potekata v sodobno opremljenih predavalnicah, vajalnicah, laboratorijih, mikroskopirnici, računalniški učilnici, na poskusnih poljih ter v ampelografskem vrtu. Študentom je na voljo knjižnica s čitalnico in INDOK center. Bogat knjižni fond je na razpolago tudi v področnih knjižnicah kateder, centrov in inštitutov. Več ...
 

Povezave:
Predstavitev BF